న్యాయ సహాయం కావాలా? ప్రారంభించడానికి

నాకు "రెప్ పేయీ" ఉన్నట్లయితే నేను ఏమి తెలుసుకోవాలి?మీ సామాజిక భద్రత లేదా SSI ప్రయోజనాలను నిర్వహించడానికి సోషల్ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (SSA)చే నియమించబడిన ప్రతినిధి చెల్లింపుదారు ("ప్రతినిధి చెల్లింపుదారు"). మీ ఆహారం, దుస్తులు మరియు గృహావసరాలు అన్నీ తీర్చబడేలా మీరు మీ డబ్బును నిర్వహించలేకపోతున్నారని వారు విశ్వసిస్తే మాత్రమే SSA ప్రతినిధి చెల్లింపుదారుని నియమిస్తుంది.

ఈ బ్రోచర్ మీకు రెప్ పేయీ అంటే ఏమిటి, ఎవరు చెల్లింపుదారు కావచ్చు, వారు మీ కోసం ఏమి చేయాలి మరియు రెప్ పేయీతో మీ హక్కులను అర్థం చేసుకోవడంలో మీకు సహాయం చేస్తుంది.

లీగల్ ఎయిడ్ ప్రచురించిన ఈ బ్రోచర్‌లో మరింత సమాచారం అందుబాటులో ఉంది: నాకు రెప్ పేయీ ఉంటే నేను తెలుసుకోవలసినది

త్వరిత నిష్క్రమణ