న్యాయ సహాయం కావాలా? ప్రారంభించడానికి

నాణ్యమైన అవసరాన్ని బట్టి లీగల్ ఎయిడ్ సేవలకు డిమాండ్ పెరుగుతూనే ఉంది ప్రో బోనో న్యాయ సహాయం.

లీగల్ ఎయిడ్ యొక్క స్టాఫ్ అటార్నీలు మరియు వాలంటీర్ అటార్నీలు ప్రతి సంవత్సరం 20,000 మందికి పైగా ప్రజలకు సహాయం చేస్తారు. కానీ, ప్రతి సంవత్సరం, ప్రతి ఒక్కరికి సహాయం చేయడానికి వనరులు లేకపోవడం వల్ల 10,000 మందిని దూరం చేస్తున్నారు. వాలంటీర్లు సహాయం అవసరమైన వారికి మరియు న్యాయ సహాయం నుండి నేరుగా పొందే వారికి మధ్య అంతరాన్ని తగ్గించడంలో సహాయం చేస్తారు.

త్వరిత నిష్క్రమణ