న్యాయ సహాయం కావాలా? ప్రారంభించడానికి

గుర్తింపు దొంగతనంమీ అనుమతి లేకుండా ఎవరైనా మీ వ్యక్తిగత లేదా ఆర్థిక సమాచారాన్ని ఉపయోగించడాన్ని గుర్తింపు దొంగతనం అంటారు. గుర్తించబడిన దొంగ మీ పేరు మరియు చిరునామా, క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా బ్యాంక్ ఖాతా నంబర్‌లు, సామాజిక భద్రత నంబర్ లేదా వైద్య బీమా ఖాతా నంబర్‌లను దొంగిలించవచ్చు.

ఈ ద్విభాషా బ్రోచర్‌లో గుర్తింపు దొంగతనం మరియు దానిని ఎలా నివారించాలి అనే దాని గురించి మరింత తెలుసుకోండి:

త్వరిత నిష్క్రమణ