న్యాయ సహాయం కావాలా? ప్రారంభించడానికి

నేను US పౌరుడిని లేదా శాశ్వత నివాసిని ("గ్రీన్ కార్డ్" హోల్డర్). నేను కుటుంబ సభ్యుల కోసం పిటిషన్ వేయవచ్చా?US పౌరుడిగా మీరు USలో చట్టపరమైన స్థితిని పొందడానికి మీ జీవిత భాగస్వామి, తల్లిదండ్రులు, తోబుట్టువులు మరియు పిల్లలు (వివాహితులు లేదా అవివాహితులు) కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు

శాశ్వత నివాసిగా ("గ్రీన్ కార్డ్" హోల్డర్) మీరు USలో చట్టపరమైన హోదా పొందడానికి మీ జీవిత భాగస్వామి మరియు అవివాహిత పిల్లల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు

తదుపరి దశలు

న్యాయ సహాయాన్ని సంప్రదించండి.

త్వరిత నిష్క్రమణ