న్యాయ సహాయం కావాలా? ప్రారంభించడానికి

ఆసుపత్రిలో లేదా వెలుపల మానసిక ఆరోగ్య చికిత్సను పొందేందుకు నేను కోర్టు-ఆదేశాన్ని పొందవచ్చా?అవును. సెప్టెంబరు 17, 2014 నాటికి, ఒహియోలో "పౌర నిబద్ధత"పై చట్టం మార్చబడింది. "సివిల్ కమిట్‌మెంట్" అనేది ఒక ప్రొబేట్ కోర్ట్ మానసిక అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వ్యక్తికి చికిత్స పొందమని ఆదేశించినప్పుడు. కోర్టు కొన్ని పరిస్థితులలో ఆసుపత్రిలో లేదా వెలుపల చికిత్సను ఆదేశించవచ్చు. ఒక వ్యక్తిని చికిత్సకు ఆదేశించాలా వద్దా అని నిర్ణయించడానికి కోర్టు విచారణను నిర్వహించినప్పుడు, ఆ వ్యక్తికి చట్టపరమైన హక్కులు ఉంటాయి. ఉదాహరణకు, విచారణకు హాజరు కావడానికి మరియు విచారణలో వారి తరపున న్యాయవాదిని కలిగి ఉండటానికి వ్యక్తికి హక్కు ఉంది. కొత్త పౌర నిబద్ధత చట్టం గురించి ఎవరైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే, సహాయాన్ని అభ్యర్థించడానికి 1-800-282-9181లో డిసేబిలిటీ రైట్స్ ఓహియోకు కాల్ చేయవచ్చు.

మరింత సమాచారం కొరకు క్లిక్ చేయండి కొత్త పౌర నిబద్ధత చట్టం గురించి వికలాంగుల హక్కుల ఒహియో నుండి మరింత సమాచారం కోసం.

త్వరిత నిష్క్రమణ