న్యాయ సహాయం కావాలా? ప్రారంభించడానికి

క్లీవ్‌ల్యాండ్ ప్లెయిన్ డీలర్ - "సెయింట్ మార్టిన్ డి పోరెస్ సెంటర్‌లో రాబోయే క్లినిక్"


జూన్ 23, 2005 న పోస్ట్ చేయబడింది
10: 55 గంటలకు


క్లీవ్‌ల్యాండ్ సాదా డీలర్ సెయింట్ మార్టిన్ డి పోరెస్ ఫ్యామిలీ సెంటర్‌లో రాబోయే లీగల్ ఎయిడ్ క్లినిక్‌ని ప్రకటించింది.

త్వరిత నిష్క్రమణ