న్యాయ సహాయం కావాలా? ప్రారంభించడానికి

క్రెయిన్స్ క్లీవ్‌ల్యాండ్ వ్యాపారం – “లీగల్ ఎయిడ్ సొసైటీ భాగస్వామ్యాన్ని, వ్యూహాత్మక ప్రణాళికను చూస్తుంది”


ఆగస్టు 7, 2006న పోస్ట్ చేయబడింది
12: 46 గంటలకు


లోరైన్ కౌంటీలోని జెనెసిస్ హౌస్‌లో ఆశ్రయం పొందుతున్న వారికి న్యాయ సేవలను అందించడం ప్రారంభించాలని లీగల్ ఎయిడ్ యోచిస్తోంది.   పూర్తి కథనాన్ని చదవడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

త్వరిత నిష్క్రమణ