న్యాయ సహాయం కావాలా? ప్రారంభించడానికి

బేకర్ హోస్టెట్లర్ నుండి - "ప్యాట్రిసియా పూలే బోర్డ్ ప్రెసిడెన్సీని స్వీకరించారు"


జూలై 26, 2006 న పోస్ట్ చేయబడింది
1: 19 గంటలకు


లీగల్ ఎయిడ్ సొసైటీ ఆఫ్ క్లీవ్‌ల్యాండ్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ ప్రెసిడెంట్‌గా భాగస్వామి ప్యాట్రిసియా పూలే నియామకాన్ని ప్రకటించినందుకు బేకర్ హోస్టెట్లర్ సంతోషిస్తున్నారు. వార్తా విడుదలను వీక్షించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

త్వరిత నిష్క్రమణ