న్యాయ సహాయం కావాలా? ప్రారంభించడానికి

క్లీవ్‌ల్యాండ్ ప్లెయిన్ డీలర్ – “రాబోయే లీగల్ అడ్వైస్ క్లినిక్”


జూలై 6, 2006 న పోస్ట్ చేయబడింది
9: 40 గంటలకు


క్లీవ్‌ల్యాండ్ ప్లెయిన్ డీలర్, బేకర్ హాస్టెట్లర్ నుండి న్యాయవాదుల సిబ్బందితో రాబోయే లీగల్ ఎయిడ్ క్లినిక్‌ని ప్రకటించారు. ప్రకటనను వీక్షించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

త్వరిత నిష్క్రమణ