న్యాయ సహాయం కావాలా? ప్రారంభించడానికి

క్లీవ్‌ల్యాండ్ ప్లెయిన్ డీలర్ – “కమ్యూనిటీ లీగల్ సర్వీసెస్ అండ్ లీగల్ ఎయిడ్”


జూన్ 29, 2006 న పోస్ట్ చేయబడింది
12: 07 గంటలకు


క్లీవ్‌ల్యాండ్ ప్లెయిన్ డీలర్ కమ్యూనిటీ లీగల్ సర్వీసెస్‌ను మడతపెట్టినట్లు ప్రకటించారు. అదే మిషన్‌ను భాగస్వామ్యం చేస్తూ, న్యాయ సహాయం CLS యొక్క అనేక మంది క్లయింట్‌లకు సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ప్రకటనను వీక్షించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

త్వరిత నిష్క్రమణ