న్యాయ సహాయం కావాలా? ప్రారంభించడానికి

క్లీవ్‌ల్యాండ్ ప్లెయిన్ డీలర్ – “ఉచిత న్యాయ సలహాను అందించే సమూహం”


జూన్ 23, 2006 న పోస్ట్ చేయబడింది
12: 21 గంటలకు


క్లీవ్‌ల్యాండ్ ప్లెయిన్ డీలర్ హెలెన్ S. బ్రౌన్ సెంటర్‌లో రాబోయే లీగల్ ఎయిడ్ ఉచిత లీగల్ క్లినిక్‌ని ప్రకటించారు. ప్రకటనను వీక్షించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

త్వరిత నిష్క్రమణ