న్యాయ సహాయం కావాలా? ప్రారంభించడానికి

క్లీవ్‌ల్యాండ్ ప్లెయిన్ డీలర్ – “ఉచిత క్లినిక్‌లను అందించడానికి న్యాయ సహాయం”


మే 27, 2006న పోస్ట్ చేయబడింది
1: 29 గంటలకు


క్లీవ్‌ల్యాండ్ ప్లెయిన్ డీలర్ సెయింట్ మార్టిన్ డి పోరెస్ సెంటర్ మరియు స్పానిష్ అమెరికన్ కమిటీలో రాబోయే రెండు లీగల్ ఎయిడ్ ఉచిత లీగల్ క్లినిక్‌లను ప్రకటించారు. ప్రకటనను వీక్షించడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

త్వరిత నిష్క్రమణ