Behöver du rättshjälp? Kom igång

Volontär


Efterfrågan på Rättshjälpens tjänster fortsätter att växa liksom behovet av kvalitet pro bono laglig assistans.

Rättshjälpens personaljurister och frivilliga advokater hjälper mer än 20,000 10,000 personer varje år. Men också varje år avvisar XNUMX XNUMX andra på grund av brist på resurser för att hjälpa alla. Volontärer hjälper till att överbrygga klyftan mellan de som behöver hjälp och de som får den direkt från rättshjälpen.

Snabb avslutning