Behöver du rättshjälp? Kom igång

Juridiska ärenden


Rättshjälpen representerar klienter (individer och grupper) i transaktioner, förhandlingar, rättstvister och administrativa miljöer.

Rättshjälpen ger också hjälp till professionella individer och ger råd till individer, så att de är rustade att fatta beslut baserat på professionell vägledning.

De frågor som rättshjälpen tar upp i rättsfall:

  • Förbättra säkerhet och hälsa: Säkra säkerheten för överlevande av våld i hemmet och andra brott, öka tillgången till hälsovård, förbättra hälsan och säkerheten i hemmen och mildra de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa.
  • Främja ekonomisk säkerhet och utbildning: Öka tillgången till utbildning av hög kvalitet, öka inkomster och tillgångar, minska skulderna och minska skillnaderna i inkomst och förmögenhet.
  • Säkra stabila och anständiga bostäder: Öka tillgängligheten och tillgängligheten för bostäder till överkomliga priser, förbättra bostadsstabiliteten och förbättra bostadsförhållandena.
  • Förbättra ansvarighet och tillgänglighet för rättsväsendet och statliga enheter: Öka den meningsfulla tillgången till domstolar och statliga myndigheter, minska de ekonomiska hindren för domstolarna och öka tillgången till rättvisa för självrepresenterade tvister.

Klicka här för att komma till ett flygblad med grundläggande information om rättshjälp på olika språk.

Snabb avslutning