Behöver du rättshjälp? Kom igång

Juridisk rådgivning


Rättshjälpen ger människor information och resurser att lösa problem på egen hand och söka hjälp vid behov. Rättshjälpen arbetar också med klienter och klientgrupper och i partnerskap med grupper och organisationer för att öka effekten av våra tjänster och säkerställa hållbarhet för våra resultat.

Få korta råd genom att påbörja en intagningsansökan med Rättshjälp.


Har du bara en snabb fråga – och inte säker även om det är ett juridiskt problem?


Vi har informationslinjer tillgängliga för frågor om boende och ekonomisk rättvisa.

Hyresgästinfolinje    Informationslinje för ekonomisk rättvisa

Snabb avslutning