Behöver du rättshjälp? Kom igång

Gemenskapsinitiativ


Sedan 1905 samarbetar Rättshjälpen med samhället för att lösa problem.

Rättshjälpen engagerar samhället för att förstå och lösa problemen med låginkomsttagare i nordöstra Ohio. Personal och volontärer möter människor i skolor, sjukhus, socialtjänstorganisationer och deras grannskap. Vi arbetar med frågor som är unika för specifika populationer. Genom kontinuerlig närvaro och deltagande i en mängd olika samhällsmiljöer, tjänar vi förtroende, bygger relationer och samarbetar om opinionsbildning för att ta itu med frågor om fattigdom och rasjämlikhet.

Se ämnena nedan för mer information och resurser om Legal Aids initiativ för samhällsengagemang, såväl som medborgerliga rättigheter och diskriminering, specifika befolkningsgrupper och rättssystemet.

Ser du inte vad du letar efter?

Behöver du hjälp med att hitta specifik information? Kontakta oss

Snabb avslutning