Keni nevojë për ndihmë juridike? Filloni tani

Vullnetar


Kërkesa për shërbimet e Ndihmës Juridike vazhdon të rritet ashtu si dhe nevoja për cilësi pro bono ndihmë juridike.

Avokatët e stafit të Legal Aid dhe avokatët vullnetarë ndihmojnë më shumë se 20,000 njerëz çdo vit. Por, gjithashtu çdo vit, largon 10,000 të tjerë për shkak të mungesës së burimeve për të ndihmuar të gjithë. Vullnetarët ndihmojnë në ngushtimin e hendekut midis atyre që kanë nevojë për ndihmë dhe atyre që e marrin atë drejtpërdrejt nga Ndihma Juridike.

Dalje e shpejtë