Keni nevojë për ndihmë juridike? Filloni tani

Politika e Privatësisë


Shoqëria e Ndihmës Juridike e Cleveland-it nuk mbledh informacione personale rreth vizitorëve të faqes sonë të internetit, përveç nëse vendosni të na jepni ato informacione. Ne nuk shesim, japim apo tregtojmë informacione me palët e treta. Ne kurrë nuk do t'i japim adresën tuaj të postës elektronike ose ndonjë nga informacionet tuaja personale ndonjë personi ose organizate tjetër, për çfarëdo qëllimi.

Këto dispozita mund të ndryshohen herë pas here dhe pa paralajmërim sipas gjykimit të vetëm të Legal Aid dhe siç parashikohet nga ligji në fuqi.

Informacioni i përmbajtur në këtë faqe interneti ka për qëllim vetëm si informacion dhe nuk përbën këshillë ligjore. Asnjë marrëdhënie avokati/klient nuk është krijuar nga përdorimi i kësaj faqeje.

Çfarë mbledhim nëpërmjet kësaj faqeje interneti:

Informacioni që na jepni
Legal Aid merr dhe ruan çdo informacion që futni në faqen e internetit të Ndihmës Juridike (për shembull, nëse regjistroheni për një aktivitet vullnetar, raportoni për aktivitetin e rastit pro bono) ose jepni në ndonjë mënyrë tjetër. Kjo mund të përfshijë, por nuk kufizohet vetëm në, informacionin tuaj personal të identifikueshëm, të tilla si emri, adresa, numri i telefonit dhe adresa e postës elektronike.

Legal Aid përdor informacionin që ju jepni për qëllime të tilla si lehtësimi i aktiviteteve pro bono, donacioneve dhe aktiviteteve të tjera filantropike. Përdoruesit mund të lundrojnë gjithashtu në faqen e internetit të Ndihmës Juridike pa dhënë asnjë informacion personal.

Mbledhja e automatizuar e informacionit
Ndihma Juridike mund të marrë dhe ruajë lloje të caktuara informacioni sa herë që vizitoni Faqen (dmth. "cookies"). Përveç informacionit që jepni, ne mund të mbledhim emrin e domenit dhe hostit nga i cili keni akses në internet; adresën IP të kompjuterit që po përdorni; dhe shfletuesin dhe sistemin operativ që po përdorni; datën dhe orën kur hyni në faqen e internetit; dhe adresën e internetit të faqes së internetit nga e cila jeni lidhur me faqen e internetit të Ndihmës Juridike. Ne mund të përdorim cookie për të mbledhur automatikisht disa nga këto informacione.

Nëse nuk dëshironi të merrni skedarë cookie nga faqja e internetit e Ndihmës Juridike, mund ta vendosni shfletuesin tuaj që të mos pranojë skedarë skedarësh.

Si e përdorim informacionin

Ne përdorim informacionin që jepni dhe mbledhim për:

    • Administroni faqen e internetit të Ndihmës Juridike dhe diagnostikoni problemet;
    • Ju ofrojmë informacione për Ndihmën Juridike dhe punën tonë;
    • Matni numrin e vizitorëve në faqen e internetit të Ndihmës Juridike dhe mënyrën se si përdoret faqja e internetit, në mënyrë që uebfaqja e Legal Aid të jetë sa më e dobishme për vizitorët tanë; dhe
    • Menaxhoni informacionin siç lejohet ose kërkohet me ligj.

Lidhjet

Faqja e internetit e Legal Aid mund të përmbajë lidhje me faqe të tjera. Këto lidhje janë për lehtësinë e vizitorëve dhe Ndihma Juridike nuk bën asnjë përfaqësim në lidhje me faqe të tilla të tjera. Legal Aid nuk është përgjegjës për politikat ose procedurat e privatësisë ose përmbajtjen e ndonjë faqeje tjetër.

Siguri

Sajti ka masa sigurie për t'u mbrojtur nga humbja, keqpërdorimi ose ndryshimi i informacionit nën kontrollin e Legal Aid.

Përfshirja

Nëse nuk dëshironi që Ndihma Juridike të ndajë informacionin që mbledhim ose marrim për ju, ose dëshironi që informacioni i automatizuar të fshihet nga të dhënat e Ndihmës Juridike, mund ta bëni këtë duke: Duke zgjedhur të "përzgjidheni" përpara se të dërgoni ndonjë informacion; ose duke dërguar me postë kërkesën tuaj për të hequr dorë në adresën e mëposhtme:
Shoqëria e Ndihmës Ligjore e Cleveland
1223 West Sixth Street
Cleveland, OH 44113

Dalje e shpejtë