Keni nevojë për ndihmë juridike? Filloni tani

Burimet juridike


Shumë njerëz i zgjidhin vetë problemet juridike civile që lidhen me familjen, shëndetin, strehimin, paratë, punën dhe çështje të tjera, pa ndihmën e një avokati. Njohja se cilat të drejtat dhe përgjegjësitë ligjore të një personi lidhen me çështje të ndryshme mund të ndihmojë. Të kuptuarit se si funksionon sistemi ligjor është gjithashtu i rëndësishëm kur përpiqeni të zgjidhni një problem

Klikoni butonat e temave më poshtë për broshurat, pyetjet e bëra shpesh, materialet për vetëndihmë, histori suksesi dhe burime të tjera që shpjegojnë çështje të ndryshme dhe mund të ndihmojnë në zgjidhjen e disa problemeve.

Po kërkoni një temë që nuk mund ta gjeni? Ju lutemi dërgoni sugjerime për përmbajtjen te outreach@lasclev.org.

Nuk e sheh atë që po kërkon?

Keni nevojë për ndihmë për të gjetur informacion specifik? Kontaktoni

Dalje e shpejtë