Keni nevojë për ndihmë juridike? Filloni tani

Burimet juridike


Shumë njerëz i zgjidhin vetë problemet juridike civile që lidhen me familjen, shëndetin, strehimin, paratë, punën dhe çështje të tjera, pa ndihmën e një avokati. Njohja se cilat të drejtat dhe përgjegjësitë ligjore të një personi lidhen me çështje të ndryshme mund të ndihmojë. Të kuptuarit se si funksionon sistemi ligjor është gjithashtu i rëndësishëm kur përpiqeni të zgjidhni një problem

Klikoni butonat e temave më poshtë për broshurat, pyetjet e bëra shpesh, materialet për vetëndihmë, histori suksesi dhe burime të tjera që shpjegojnë çështje të ndryshme dhe mund të ndihmojnë në zgjidhjen e disa problemeve.

Klikoni këtu për të aksesuar një fletushka me informacion bazë për Ndihmën Juridike në gjuhë të ndryshme.

Po kërkoni një temë që nuk mund ta gjeni? Ju lutemi dërgoni sugjerime për përmbajtjen te outreach@lasclev.org.

Nuk e sheh atë që po kërkon?

Keni nevojë për ndihmë për të gjetur informacion specifik? Kontaktoni

Dalje e shpejtë