Keni nevojë për ndihmë juridike? Filloni tani

Iniciativat e Komunitetit


Që nga viti 1905, Legal Aid bashkëpunon me komunitetin për të zgjidhur problemet.

Ndihma Juridike angazhon komunitetin për të kuptuar dhe zgjidhur problemet me të cilat përballen banorët me të ardhura të ulëta të Ohajos verilindore. Stafi dhe vullnetarët takohen me njerëz në shkolla, spitale, organizata të shërbimit social dhe në lagjet e tyre. Ne punojmë për çështje unike për popullata specifike. Nëpërmjet pranisë dhe pjesëmarrjes së vazhdueshme në një sërë mjedisesh të komunitetit, ne fitojmë besim, ndërtojmë marrëdhënie dhe bashkëpunojmë në avokim për të adresuar çështjet e varfërisë dhe barazisë racore.

Shihni temat më poshtë për më shumë informacion dhe burime rreth nismave të Angazhimit në Komunitet të Ndihmës Juridike, si dhe të drejtave civile dhe diskriminimit, popullsive specifike dhe sistemit ligjor.

Nuk e sheh atë që po kërkon?

Keni nevojë për ndihmë për të gjetur informacion specifik? Kontaktoni

Dalje e shpejtë