Potrebujete právnu pomoc? Začíname

Dopyt po službách právnej pomoci neustále rastie, rovnako ako potreba kvality v prospech právnu pomoc.

Pracovníci právnej pomoci a dobrovoľní právnici pomáhajú ročne približne 18,000 10,000 ľuďom. Ale tiež každý rok odmietne XNUMX XNUMX ďalších ľudí pre nedostatok zdrojov na pomoc všetkým. Dobrovoľníci pomáhajú preklenúť priepasť medzi tými, ktorí pomoc potrebujú, a tými, ktorí ju dostávajú priamo z právnej pomoci.

Rýchly výstup