Potrebujete právnu pomoc? Začíname

Právne prípady


Právna pomoc zastupuje klientov (jednotlivcov a skupiny) pri transakciách, vyjednávaní, súdnych sporoch a administratívnych nastaveniach.

Právna pomoc tiež poskytuje pomoc profesionálnym jednotlivcom a radí jednotlivcom, takže sú pripravení prijímať rozhodnutia na základe odborného vedenia.

Otázky, ktoré právna pomoc rieši v právnych prípadoch:

  • Zlepšiť bezpečnosť a zdravie: Zabezpečiť bezpečnosť pre obete domáceho násilia a iných trestných činov, zvýšiť prístup k zdravotnej starostlivosti, zlepšiť zdravie a bezpečnosť domácností a zmierniť sociálne determinanty zdravia.
  • Podporovať ekonomickú bezpečnosť a vzdelanie: Zvýšiť prístup ku kvalitnému vzdelaniu, zvýšiť príjem a majetok, znížiť dlh a znížiť rozdiely v príjmoch a bohatstve.
  • Zabezpečte stabilné a slušné bývanie: Zvýšiť dostupnosť a dostupnosť cenovo dostupného bývania, zlepšiť stabilitu bývania a zlepšiť podmienky bývania.
  • Zlepšiť zodpovednosť a dostupnosť súdneho systému a vládnych subjektov: Zvýšiť zmysluplný prístup k súdom a vládnym agentúram, znížiť finančné prekážky pre súdy a zvýšiť prístup k spravodlivosti pre samostatne zastupované strany sporu.
Rýchly výstup