Potrebujete právnu pomoc? Začíname

právne poradenstvo


Právna pomoc poskytuje ľuďom informácie a zdroje, aby mohli samostatne riešiť problémy a v prípade potreby vyhľadať pomoc. Právna pomoc tiež spolupracuje s klientmi a klientskymi komunitami a v partnerstve so skupinami a organizáciami s cieľom zvýšiť vplyv našich služieb a zabezpečiť udržateľnosť našich výsledkov.

Získajte stručnú radu začatím prijímacej žiadosti s právnou pomocou.


Máte len rýchlu otázku – a nie ste si istí, aj keď ide o právny problém?


Pre otázky týkajúce sa bývania a hospodárskej spravodlivosti máme k dispozícii informačné linky.

Info linka nájomcu    Infolinka ekonomickej spravodlivosti

Rýchly výstup