Potrebujete právnu pomoc? Začíname

Iniciatívy Spoločenstva


Od roku 1905 Legal Aid spolupracuje s komunitou pri riešení problémov.

Právna pomoc zapája komunitu, aby pochopila a vyriešila problémy, ktorým čelia obyvatelia severovýchodného Ohia s nízkymi príjmami. Zamestnanci a dobrovoľníci sa stretávajú s ľuďmi v školách, nemocniciach, organizáciách sociálnych služieb a ich okolí. Pracujeme na problémoch špecifických pre konkrétne populácie. Prostredníctvom neustálej prítomnosti a účasti v rôznych komunitných prostrediach si získavame dôveru, budujeme vzťahy a spolupracujeme na presadzovaní otázok chudoby a rasovej rovnosti.

V nižšie uvedených témach nájdete ďalšie informácie a zdroje o iniciatívach zapájania sa do komunity právnej pomoci, ako aj o občianskych právach a diskriminácii, konkrétnych populáciách a právnom systéme.

Nevidíte, čo hľadáte?

Potrebujete pomoc pri hľadaní konkrétnych informácií? Kontaktujte nás

Rýchly výstup