Trenger du rettshjelp? Kom i gang

Jusstudenter, advokatfullmektiger og jusstudenter


Frivillige jusstudenter, advokatfullmektiger, jusstudenter og advokatstudenter gir verdifull støtte til advokatfrivillige og til juridisk bistand som helhet. I samarbeid med lokale jusskoler og universiteter tilbyr Frivillige advokater verdifull erfaring til jusstudenter og advokatstudenter mens de er i tjeneste for lavinntektsindivider som trenger juridisk bistand.

Interne frivillige muligheter finnes for folk i alle de 5 fylkene som betjenes av rettshjelp: Ashtabula, Cuyahoga, Geauga, Lake og Lorain. Interne frivillige stillinger åpner vanligvis i januar, mai og august, og krever minimum 12 timer i uken, 12 ukers engasjement.

Krav for frivillig arbeid med rettshjelp inkluderer en forpliktelse til å hjelpe personer med lav inntekt; utmerkede kommunikasjonsevner; evne til å jobbe selvstendig og i team; og respekt for mennesker fra ulike kulturer og samfunn. Ytterligere krav inkluderer ferdigheter i MS Office 365; nøyaktig; og evnen til å håndtere flere oppgaver.

Jusstudenter interessert i Summer Associate-stillinger, Klikk her for å besøke Legal Aid sin karriereside. Vanligvis kunngjøres søknadsprosessen for sommerassistentprogrammet i november hvert år.

Rask utgang