Trenger du rettshjelp? Kom i gang

Fellesskapsinitiativer


Siden 1905 har Legal Aid samarbeidet med samfunnet for å løse problemer.

Juridisk bistand engasjerer samfunnet til å forstå og løse problemene lavinntektsinnbyggere i det nordøstlige Ohio står overfor. Ansatte og frivillige møter mennesker på skoler, sykehus, sosiale tjenesteorganisasjoner og deres nabolag. Vi jobber med saker som er unike for spesifikke populasjoner. Gjennom kontinuerlig tilstedeværelse og deltakelse i en rekke fellesskapsmiljøer, tjener vi tillit, bygger relasjoner og samarbeider om talsmann for å ta opp spørsmål om fattigdom og rasemessig rettferdighet.

Se emnene nedenfor for mer informasjon og ressurser om rettshjelpens initiativ for samfunnsengasjement, så vel som sivile rettigheter og diskriminering, spesifikke populasjoner og rettssystemet.

Ser du ikke hva du ser etter?

Trenger du hjelp til å finne spesifikk informasjon? Kontakt oss

Rask utgang