Necesitas axuda xurídica? Comezar

Voluntario


A demanda de servizos de Asistencia Xurídica segue crecendo e a necesidade de calidade pro bono asistencia xurídica.

Os avogados do persoal de Asistencia Xurídica e os avogados voluntarios axudan a máis de 20,000 persoas cada ano. Pero, ademais, cada ano, refuga outros 10,000 por falta de recursos para axudar a todos. Os voluntarios axudan a salvar a brecha entre os que precisan asistencia e os que a reciben directamente da Asistencia Xurídica.

Saída rápida