Necesitas axuda xurídica? Comezar

Casos Xurídicos


A asistencia xurídica representa a clientes (individuos e grupos) en transaccións, negociacións, litixios e configuracións administrativas.

A asistencia xurídica tamén ofrece asistencia ás persoas pro se e asesora ás persoas para que estean preparadas para tomar decisións baseadas na orientación profesional.

As cuestións que aborda a Asistencia Xurídica nos casos xudiciais:

  • Mellorar a seguridade e a saúde: Garantir a seguridade dos sobreviventes de violencia doméstica e outros delitos, aumentar o acceso á atención sanitaria, mellorar a saúde e a seguridade dos fogares e mitigar os determinantes sociais da saúde.
  • Promover a seguridade económica e a educación: Aumentar o acceso a unha educación de calidade, aumentar os ingresos e os activos, reducir a débeda e reducir as disparidades de ingresos e riqueza.
  • Vivenda segura e estable: Aumentar a dispoñibilidade e accesibilidade de vivendas accesibles, mellorar a estabilidade da vivenda e mellorar as condicións da vivenda.
  • Mellorar a rendición de contas e a accesibilidade do sistema de xustiza e das entidades gobernamentais: Aumentar o acceso significativo aos tribunais e ás axencias gobernamentais, diminuír as barreiras financeiras aos tribunais e aumentar o acceso á xustiza dos litigantes que se representan por si mesmos.

Fai clic aquí para acceder a un folleto con información básica sobre Asistencia Xurídica en diferentes idiomas.

Saída rápida