Nagkinahanglan ug Tabang sa Legal nga Tabang? og Nagsugod

Ubang mga Boluntaryo


Adunay ubang mga paagi sa pagboluntaryo alang sa Legal nga Tabang!

Among gidawat ang ubang mga boluntaryo sa tulo ka grupo sa usa ka tuig: Spring/Summer, Fall, ug Winter. Aron masiguro ang usa ka maayo nga kasinatian alang sa mga boluntaryo kami nagtanyag usa ka oryentasyon sa sinugdanan sa matag cohort. Aron makaapil sa Legal Aid isip usa ka in-house nga boluntaryo, among girepaso ang mga resume nga gisumite niining mga deadline para sa lain-laing mga grupo:

  • Marso 1 para sa Tingpamulak/Ting-init (kasagaran petsa sa pagsugod sa Mayo)
  • Hulyo 1 para sa kasinatian sa Pagkapukan (kasagaran petsa sa pagsugod sa Septiyembre)
  • Oktubre 15 alang sa usa ka kasinatian sa tingtugnaw (kasagaran usa ka petsa sa pagsugod sa Enero)
Dali nga Paggawas