Nagkinahanglan ug Tabang sa Legal nga Tabang? og Nagsugod

Legal Aid Board of Directors Meeting


Nov 30

Nov 30, 2023
4:30 pm-6:30 pm


Ang Lupon sa mga Direktor sa Legal nga Tabang nagtagbo kada quarter. Ang Lupon sa mga Direktor ang responsable sa pagtino sa misyon sa organisasyon ug sa paghatag sa kinatibuk-ang pagpangulo ug estratehikong direksyon sa organisasyon. Sumala sa mga regulasyon sa Legal Services Corporation, ang tanan nga mga miting sa board publiko.

Para sa dugang nga impormasyon, palihog kontaka si: Jennifer Teeter sa jennifer.teeter@lasclev.org.

Dali nga Paggawas